• usa
  • israel
 

שאלות נפוצות


# 1
מהי תבונה פנימית?
# 2
מדוע אנחנו זקוקים לתבונה פנימית?
# 3
כיצד מטפחים תבונה פנימית?
# 4
מה מגיב למציאות - קודם השכל, הרגש, או הגוף?
# 5
איך אני יודע האם פיתחתי את התבונה הפנימית שלי?
# 6
מה זה "שטיפה רגשית"?
# 7
מהם הרווחים של שטיפה רגשית?
# 8
מה הבדל בין שטיפה רגשית לפני האירוע ואחרי האירוע?
# 9
האם שטיפה רגשית עוזרת ל-IQ?
# 10
כמה שטיפות צריך לעשות לקראת אירוע מרגש?
# 11
מהי הקשבה אינטליגנטית רגשית?
# 12
הרגשות האסורים:
# 13
מה הן סביבות התייחסות לזרימה ביחסים של אנשים אינטליגנטיים רגשית?
# 14
מהו מצב קליטה מירבי?