• usa
  • israel
 

סיפורים


מקור ההצלחה שלי הוא האימון עם דר' יהודית שלג
אם אתה מרגיש הזדהות או התרגשות מסיפור זה, הירשם לתכנית חדר כושר לרגשות בwww.trust4emotions.com .

מאת כריס מבורי

כשאני מלא סקרנות נכנסתי עם מייק ורונלד,  שני חברי לספסל הלמודים למשרד מעוצב בקפידה. רונלד כבר היה מועסק בחברה אחרת ורצה לשדרג את יכולת התעסוקה שלו, מייק היה מובטל כמוני. אדם קם לקראתנו ולפני שהזמין אותנו לשבת, בירך אותנו בחום בלחיצת יד.  הוא נראה חד ומאורגן. לקולו היה צליל, נקי ודיבורו מהיר. הגענו לכאן בעקבות פרסום בעתון יומי אודות תכנית אימון שמציעה החברה שבבעלותו למהנדסים בוגרי אוניברסיטה. זה היה מר ב. – מנכ"ל חברת יעוץ ארגוני בניירובי.

יצאתי מהמשרד מתלהב. האיש ענה בקלות על כל שאלתי. בהתרגשות וחוסר סבלנות חיכיתי ליום הבא להתחיל באימון! הייתי בטוח שאחרי האימון אמצא עבודה ואולי אלמד לעשות עסקים כמוהו.

אחרי ארבעה חודשים, האימון נגמר, אך חברת הייעוץ לא סיפקה תקופת התמחות, לא עבורי ולא עבור חברי מייק. לא שרדתי את העלות של חיים בניירובי ונאלצתי לחזור לאלדורט. אמי נהגה לשלוח לעברי מבטים מלוכסנים ולשאול: מתי תהיה תקופת ההתנסות? משם המשיכה: הרי שם הקורס של מר. ב. היה "הצלחה בתקופת התנסות"!  אני התביישתי להישיר מבט לאמי שכן הורי שילמו את מחצית הסכום לחברת הייעוץ של מר. ב.  נותרתי ללא מילים. מייק קרא למרב. שקרן, סירב לשלם לו את מחצית שכר הלימוד. אני לא דיברתי אבל חשבתי שמרב. עשה את מיטב יכולתו עבורנו, אך שיטתו הייתה מוגבלת ולא גרמה לשינוי משמעותי ביכולותי. כמובן  הייתי מודע לכך כי אי קיום הבטחתו לקיים את תקופת ההתמחות מעידה על התנהגות לא מקצועית.

באפריל 2011 מצאתי את העבודה הראשונה שלי ברשת עם דר' יהודית שלג. מאז התחלתי לאמן את עצמי באינטליגנציה רגשית.  ששה חודשים אחרי כן מר.ב. התקשר והציע לי עבודה קטנה ללא תשלום. הוא הזמין אותי לבוא למשרדו. בינתיים משרדו עבר למקום מפואר יותר מקודמו. נכנסתי למשרדו כאדם אינטליגנטי רגשית והתנהלתי בביטחון ובאסרטיביות. אפילו דרשתי תשלום עבור כל עבודה שאעשה עבורו! כאשר הוא הסכים, הבנתי שעכשיו אני קוטף את הפירות של האמון שלי באינטליגנציה רגשית.

בינואר 2012 הוא שוב קרא לי למשרדו. הפעם, בניגוד לכל הנהוג בקניה, אני הגעתי לפגישה בזמן! הייתי סקרן מאוד: מדוע הוא רוצה לפגוש אותי שוב? ואז הוא הציע לי משרה מלאה בחברת הייעוץ הארגוני שלו! באותו רגע הייתי כל כך נרגש. הייתי נבוך ומבולבל, לא ידעתי מה להחליט! הייתי זקוק לזמן  החלטה ולכן ביקשתי חודש לחשוב לפני שאני מתחייב.

אני ממשיך לתהות מדוע מרב. יכול לפתע לראות בי נכס בעל ערך. האם הוא מרגיש שהאמון של דר' יהודית שלג יכול לייצר יותר צמיחה ולייצר יותר כסף לחברה שלו? האם אני פתוח להזדמנות זו? האם אני שדרגתי את האינטליגנציה הרגשית שלי מספיק כדי לאמן אנשים אחרים? פעם הייתי אדם ממושמע ולא מודע לכלום, היום אני בטוח שאני יכול הרבה יותר!