• usa
  • israel
 

  חולשת הניהול


אפשר לקנות את זמנם של אנשים: אפשר לקנות את נוכחותם הפיסית במקום הנתון, אפשר אפילו לקנות מספר מדוד של תנועות שריריות בשעה אבל אי אפשר לקנות התלהבות… אי אפשר לקנות נאמנות… אי אפשר לקנות את מסירות הלב. לכל אלה צריך להיות ראוי. תכנית זו תלמד אתך להיות מנהל ראוי להערכה עצמית ולהערכה של הסביבה.

מאת ד.א. מנכ"לית חברה בינלאומית:

הגעתי לtrust4emotions  באמצעות פרסום אקראי באינטרנט.
הסתקרנתי לגבי צרוף מילים אינטליגנציה רגשית.  ממרום לימודי ( BA מדעי החיים, MBA  מנהל עסקים) והצלחתי כמנכ"ל חברה  בינלאומית קראתי הסברים על התוכנה ולא הבנתי כלום. אך הבנתי כי מדובר  בגישה חדשנית שאינה דומה  לדרך חשיבה המקובלת.
קראתי אודות יהודית שלג ואיך מלמדים אינטליגנציה רגשית והשתכנעתי.
בהצצה לתוך הנפש פנימה, בשטיפה הרגשית להדגמה, הרגשתי שאוכל להיעזר בשיטה זו על מנת לייצור יחסים קולחים, נעימים ויעילים יותר עם העובדים שלי.
היום בתום חצי שנה של אימון  עצמי בתמיכה של משובים אישיים ואימון אישי, אני יכולה לסכם כי הרווחתי יחסים נעימים וקולחים עם עצמי, עם העובדים שלי, עם חברותי, עם בני הקטנטנים, עם בעלי הקרייריסט, עם הורי, אחי וגיסי, ועם חוג חברות וחברים חדש אשר יצרתי בתקפות האימון האישי.
לפני האמון הייתי מובלת ברוב היחסים והרגשתי לא נוח שמובילים אותי ליחסים שאני לא רוצה. לפעמים הייתי מובילה, עשיתי את זה בכוח השכל או התפקיד שלי בעבודה או התפקיד שלי כאם המשפחה. כשהייתי מובילה כך, האנשים לא אהבו אותי. רובם התרחקו ממני. יכולתי לראות את חיי מתנהלים כתהליך מתדרדר של הישרדות.
היום אני מובילה את רוב היחסים שלי לפי הסכמה  הדדית בקלות ובנועם.
היום אני משבחת את עצמי בפני עצמי שוב ושוב על נקודות ההצלחה שלי ביחסים השונים.  שיא ההצלחה שלי היה, כאשר נאמתי באנגלית  מול אולם מלא אנשי מקצוע  ללא פחד קהל וממש נהנית מעצמי. הופתעי כאשר באותו המעמד זכיתי בפעם הראשונה בחיי למחיאות כפיים סוערות.

 

חיי יפים.
תודה.