• usa
  • israel
 

  יתרון הביישנים


 

הביישנים הם הנדונים האנונימיים של החברה המודרנית. האימון באינטליגנציה רגשית, יכול לסייע לביישנים לצאת אל מעגל החיים עם אנשים חדשים, ליהנות מהם וליהנות אותם במינון המתאים רק לביישן.

 

 

יניב - איש מחשבים: 

אני חבר של המחשב. מסתדר איתו מצוין ולכן היה טבעי בשבילי לרכוש את התוכנית. למדתי בעיקר להתחבר יותר לרגשות שלי והבנתי את החשיבות בלהיות פתוח ותקשורתי. זה מה שחידד לי את התובנה הפנימית. למדתי טכניקות של תקשורת רגשית עקיפה המאפשרת לדבר על רגשותיי מבלי לפגוע באחרים. למדתי לקחת אחריות על רגשותיי, פיתחתי חוסן וגמישות רגשית כדי לא להיפגע

 

 

איליה - מתמטיקאי חוקר:

התוכנית לימדה אותי שיש סביבות שונות של היחסיות שלי אל בני אדם: סביבה אקראית, סביבה תדירה וסביבה אינטימית. היום אני יודע לשמוע ולהשמיע רגשות בלי לפרש אותן בצורה קוגניטיבית אובייקטיבית אלא לקלוט את הרגשות בצורה סובייקטיבית. כאשר אני יודע להתחשב ברגשות ולא מתעלם מהן אני יכול לפעול ביתר קור רוח ולזכות בקורת רוח מעצמי.