• usa
  • israel
 

  הקלות הבלתי נסבלת של ההורות


 

אם יש לך ילדים בגיל שנתיים או בגיל שלושים ושתיים ויש לך עניין לייצור יחסים הוגנים ואוהבים עם ילדים אלה לטובתך ולטובתם. יחסים הוגנים ואוהבים בין הורים לילדים, תומכים בהצלחות של כולם בחיים. בתוכנית זו ההורה מתאמן על האחד המיוחד מבין ילדיו, אך כל הילדים האחרים ייהנו מאימון זה.

 

ג'ורג'יה – אחות מוסמכת:

התוכנית עזרה לי לברר לעצמי שאני בכלל מרגישה, ולנתח למה אני מרגישה רגש זה בעוצמה הזאת. להרגיש זה דבר טוב. היום  אני יכולה להרגיש את הילדות של הילדה שלי, להבין גם את הרגשות של בתי, כי אני מקשיבה למילים הברורות שהיא מדברת. מאחר והיום גם אני מרגישה, אז התקשורת בינינו ברורה וטובה יותר.