• usa
  • israel
 

  זכות ההורים לאהבה


 

בעשרת הדברות נאמר : "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכו ימי חייך".
התורה מזכה את ההורים בכבוד אך  אינה מזכה אותם באהבה. הילדים באופן אינטואיטיבי כמהים לאהבת הוריהם ונוקמים בהורים האטומים רגשית. תכנית זו תלמד את הילידים בכל הגילאים, לאהוב את הוריהם החיים, ולקבל מההורים  ביטויי אהבה. תכנית זו מסיעת לאלה הרוצים לסלוח לזיכרון הקשה של הורים שאינם בין החיים

 דינה – אשת חייל:

היה לי הכבוד והעונג לרכוש בTrust4emotionS  את הכלים הנכונים, על מנת לקבל ביטוי נכון והולם לרגשות ילדיי אלי. בעיקר לבן הגאון שלי שלא יכולתי להיות  במחיצתו, הוא היה נוהג בי זילות. זה השפיע על התנהגות כל בני המשפחה האחרים. הייתה בבית אוירה כבדה מנשוא. היום עם הכלים הנכונים אני נוהגת אהבה וכבוד עם עצמי ועם העולם  שמסביבי. יש לי כבוד ואהבה מיוחדת  לבני המיוחד המשגר לעברי שלל רגשות - קלים וכבדים. היום גם אני משגרת רגשות ועל ידי כך מצליחה ליצור גשר המחבר בינינו. היום יש לי מנגינה חדשה בלב שהיא מנגינת הרגשות שלי ואני הולכת אתה לכל מקום. טוב לי וטוב לכולם ככה. הרווחתי בן שכמעט הלך  לאיבוד עם עצמו בגלל האטימות  הרגשית שלי.