• usa
  • israel
 

  הצלחה בכל אתגר


 

היכולת להתרכז ולקראת הצלחה באתגר – זהו מצב רגשי. בתהליך ההכנה, לא מספיק לדעת את מירב מרכיבי ההצלחה, נדרש מצב רגשי בו הידע הנצבר יהיה זמין בזמן אמת. שדרוג סובייקטיבי ואובייקטיבי בהישגי אתגרים לפני ואחרי התוכנית לימוד זו.

 

שוש אביבי רצה על כל הקופה:

  הגעתי לאימון לפני שנתיים כשהייתי כמעט בת שלושים, אז הייתי בתחילת קריירה כמנהלת מכירות בתחום עזרים רפואיים. הייתי מבוהלת מהעתיד. פחדתי שהחיים יחמקו לי מבלי שאספיק להיות מאושרת. לעיתים הייתי אומללה. בתוך הנפש פנימה ידעתי שלמציאות יש מה להציע לי אך לא ידעתי איך אני אשיג את הכול. מתוך חשש לא העזתי, וכאשר העזתי, קלקלתי לעצמי. קבעתי לעצמי אתגר להתחתן והתחלתי באימון אישי באינטליגנציה רגשית,
בשנתיים האחרונות הספקתי את הכול: נישאתי לבחיר ליבי החבר והגבר המקסים ביותר שכזה לא העזתי פעם  לבקש לעצמי. יחד, הרמנו חתונה מפוארת ומאושרת, יחד קנינו בית, יחד ילדנו את בנינו - היום בן חודש וחצי. מאחורי התקדמות מרשימה בסולם הדרגות בחברה (עם שכר ותגמולים נדיבים).