• usa
  • israel
 

  על פרשת דרכים


 

פרויקטים נגמרים, חוזים מסתיימים, אנשים משנים מקום מגורים, או מקצוע, כל אלה ועוד, מעמידים את האדם בפרשת דרכים באי ודאות, בפחד מהבלתי ידוע, בתקיעות ההתלבטות ועוד. תוכנית זו תעזור לך לקחת החלטות מתוך האמת הפנימית שלך כך שהעתיד יהיה שמח יותר ומספק יותר מהעבר.

 

רומי –  בת 33 מתחילה חיים חדשים:

מהמפגש הראשון עם הטכניקה של התוכנית, הרגשתי יותר טוב עם עצמי, הרגשתי הקלה ביחסים ביני לבין עצמי. אחר כך באה הסליחה העצמית על העבר שנתקע בהווה כבר שנתיים. עם הסליחה באה השמחה. מפלס הביטחון העצמי שלי עלה וזה היה חזק ומפתיע עבורי. למדתי לחיות ולהתקדם בהווה לקראת עתיד ברור יותר. כיף אמתי.