• usa
  • israel
 

  חדר כושר לרגשות בעבודה


 

מקום עבודה הוא  סביבה בה  שוהים אנשים שעות רבות. התגמול מתחלק לרווחים: כספיים, לכוח השפעה ושייכות למקום העבודה. בעבודה יש ממונים, כפיפים ועמיתים. כל אלה נאבקים על אותם התגמולים. בתוכנית זו, נלמד אותך להיות חסין וגמיש רגשית, לא להיות פוגע וגם לא פגיע בעבודה על מנת  לייצור תגמולים הדדיים מוגדלים.

 

איציק – מהנדס אמינות תוכנה:

אני והמחשב יצרנו חוויה ייחודית בחיי בעבודה שלי. בעזרת התוכנית הצלחתי להבין את אופן תגובותיי הרגשיות. רכשתי כלים להתמודד טוב יותר עם מצבי חיכוך גם בעבודה וגם להתמודד טוב יותר בחוג האנשים הקרוב אלי. שדה הלימוד מחשב- שדה האימון חיי היום יום. תוצאה מידית- חוויה נהדרת. דרך אימון זו, יוצרת אוירה בטוחה להתפתחות של כל אדם. תודה אישית ליזמית.