זכות ההורים לאהבה


שטיפה רגשית ראשונה לתוכנית זו

טבלה רגשית

עבר או הווה?
הסיבה להופעת רגש זה בעוצמה זו
עוצמה
בחר מילים
המגדירות רגש
קלים | כבדים
עבר
הווה
עבר
הווה
עבר
הווה
עבר
הווה
עבר
הווה

הרווחים של השטיפה