• usa
  • israel
 

הרשמה

הגעת לדף הרכישות? הצלחת כי התמודדת עם שטיפה ושיתוף של רגשתך עם מחשב שלך!
עכשיו אתה מחליט האם אתה רוכש אחת או יותר מהתכניות המוצעות,ובאיזו רמת תמיכה אתה מעוניין בהתאם לאפשרויות המימון שלך. אם תרכוש יותר מתכנית אחת, מומלץ להתחיל להתאמן רק באחת מהן - זו הנראית קלה יותר עבורך. את התכנית השנייה מומלץ להתחיל אחרי סיום התרגיל השני של התכנית הקלה. באותו אופן אפשר להתחיל גם את התכנית השלישית. אם רכשת יותר משלוש תכניות, המערכת לא תאפשר לך להתחיל להתאמן בתכנית נוספת, אלא אם השלמת אתחמשת התרגילים של אחת משלוש התכניות אשר התחלת. בכל תכנית, אתה יכול להיות פעיל שישה חודשים מיום תחילת הפעילות בתוכנית, כלומר להיכנס לקרביים של התרגילים שלך,למחוק את כל הנתונים ולהתחיל מחדש, או לשנות חלק מהנתונים והתובנות גם אחרי שהתכנית הושלמה.כעבור חצי שנה תנעל מערכת האתר את התכנית,אך התיעוד יישאר בעמוד האישי שלך ותוכל להמשיך ולעיין בו כמו באלבום תמונות של נפשך. גם אם החלטת לא לרכוש תכניות כעת, אתה יכול לרכוש משוב לשטיפה שעשית זה עתה ולבחון עד כמה אנחנו יעילים. בכל מקרה, אם תשאיר את פרטיך כאן, אנו נזכיר לך להיכנס שוב לאתר ולבדוק מחדש כיצד אתה רוצה לשדרג את איכות חייך באמצעות התבונה הפנימית והאנרגיה הרגשית שלך.

אפשרויות תשלום

היקף התמיכה - בהתאם לגובה התשלום עבור כל תכנית.
        מחיר
חולשת הניהול ללא פידבק עם פידבק אימון אישי בסקייפ $1
חדר כושר לרגשות בעבודה ללא פידבק עם פידבק אימון אישי בסקייפ $1
הצלחה בכל אתגר ללא פידבק עם פידבק אימון אישי בסקייפ $1
על פרשת דרכים ללא פידבק עם פידבק אימון אישי בסקייפ $1
נותן השרות מרוויח ללא פידבק עם פידבק אימון אישי בסקייפ $1
יתרון הביישנים ללא פידבק עם פידבק אימון אישי בסקייפ $1
להתאהב מחדש ללא פידבק עם פידבק אימון אישי בסקייפ $1
טיפוח הגוף ללא פידבק עם פידבק אימון אישי בסקייפ $1
הקלות הבלתי נסבלת של ההורות ללא פידבק עם פידבק אימון אישי בסקייפ $1
זכות ההורים לאהבה ללא פידבק עם פידבק אימון אישי בסקייפ $1
סה"כ : $

או

- אפשר לרכוש משוב חד פעמי לשטיפה שביצעת, מבלי לרכוש כל תכנית.
אם רכשת תכנית ללא משוב, אפשר לרכוש משוב נקודתי במהלך האימון.
מחיר:$